#WPVN_help Cho em xin được tư vấn vấn đề này: Nếu chỉ đăng truyện do mình viết thì em nên sài theme hay plugin nào ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_help

Cho em xin được tư vấn vấn đề này: Nếu chỉ đăng truyện do mình viết thì em nên sài theme hay plugin nào ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/584376125596616/