#WPVN_Help Chào mọi người, cho mình hỏi wp có plugin nào hỗ trợ cho khách thiết kế lên sản phẩm của mình (giống các web thiết kế áo thun, case điện thoại...) nhưng sản phẩm là của mình tạo chứ không phải là các loại có mẫu trước không ạ? Mình cảm ơn

#WPVN_Help Chào mọi người, cho mình hỏi wp có plugin nào hỗ trợ cho khách thiết kế lên sản phẩm của mình (giống các web thiết kế áo thun, case điện thoại...) nhưng sản phẩm là của mình tạo chứ không phải là các loại có mẫu trước không ạ? Mình cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help
Chào mọi người, cho mình hỏi wp có plugin nào hỗ trợ cho khách thiết kế lên sản phẩm của mình (giống các web thiết kế áo thun, case điện thoại…) nhưng sản phẩm là của mình tạo chứ không phải là các loại có mẫu trước không ạ?
Mình cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/675580449809516/