#WPVN_Help Chào mọi người, cho mình hỏi có ai gặp trường hợp web khách đặt 1 đơn hàng mà trong quản lý nó hiện ra 2 đơn 2 mã đơn hàng khác nhau không ạ? Và xử lý như thế nào. Mình xin cảm ơn!

#WPVN_Help Chào mọi người, cho mình hỏi có ai gặp trường hợp web khách đặt 1 đơn hàng mà trong quản lý nó hiện ra 2 đơn 2 mã đơn hàng khác nhau không ạ? Và xử lý như thế nào. Mình xin cảm ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help

Chào mọi người, cho mình hỏi có ai gặp trường hợp web khách đặt 1 đơn hàng mà trong quản lý nó hiện ra 2 đơn 2 mã đơn hàng khác nhau không ạ? Và xử lý như thế nào.

Mình xin cảm ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/597172854316943/