#WPVN_Help Các bác cho em hỏi: Em đang code 1 chức năng import dữ liệu từ excel vào database trong wordpress, giờ làm sao khi người dùng upload file excel thì nó vào trong thư viện nhỉ?

#WPVN_Help Các bác cho em hỏi: Em đang code 1 chức năng import dữ liệu từ excel vào database trong wordpress, giờ làm sao khi người dùng upload file excel thì nó vào trong thư viện nhỉ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Help

Các bác cho em hỏi:
Em đang code 1 chức năng import dữ liệu từ excel vào database trong wordpress, giờ làm sao khi người dùng upload file excel thì nó vào trong thư viện nhỉ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/654951368539091/