WPVN_Help Cả nhà ai dùng vps sử dụng linux không ạ. Chả là em khởi động lại vps bằng lệnh : /sbin/shutdown -r now Một lúc sau vps vào được rồi, nhưng website đợi 10 phút rồi vẫn không vào được . có ai biết tại sao không ạ

WPVN_Help Cả nhà ai dùng vps sử dụng linux không ạ. Chả là em khởi động lại vps bằng lệnh : /sbin/shutdown -r now Một lúc sau vps vào được rồi, nhưng website đợi 10 phút rồi vẫn không vào được . có ai biết tại sao không ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
WPVN_Help

Cả nhà ai dùng vps sử dụng linux không ạ.
Chả là em khởi động lại vps bằng lệnh : /sbin/shutdown -r now

Một lúc sau vps vào được rồi, nhưng website đợi 10 phút rồi vẫn không vào được . có ai biết tại sao không ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/557971934903702/