#WPVN_Flatsome Hướng dẫn thêm UX Menu Icon tại các vị trí khác của theme Flatsome Mục đích: 1. Tạo các icon chuyên mục tại Menu Widget 1. Tạo các icon map / hotline / email tại Menu Footer

#WPVN_Flatsome Hướng dẫn thêm UX Menu Icon tại các vị trí khác của theme Flatsome Mục đích: 1. Tạo các icon chuyên mục tại Menu Widget 1. Tạo các icon map / hotline / email tại Menu Footer
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Flatsome

Hướng dẫn thêm UX Menu Icon tại các vị trí khác của theme Flatsome

Mục đích:

  1. Tạo các icon chuyên mục tại Menu Widget
  2. Tạo các icon map / hotline / email tại Menu Footer

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/815563745811185/