#WPVN_Flatsome Dành cho các bác ko rành code Flatsome mà muốn thêm Popup nhé By Freelancerviet [https://wordpress.org/plugins/pop-up-element-for-flatsome-theme/](https://wordpress.org/plugins/pop-up-element-for-flatsome-theme/)

#WPVN_Flatsome Dành cho các bác ko rành code Flatsome mà muốn thêm Popup nhé By Freelancerviet [https://wordpress.org/plugins/pop-up-element-for-flatsome-theme/](https://wordpress.org/plugins/pop-up-element-for-flatsome-theme/)
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Flatsome

Dành cho các bác ko rành code Flatsome mà muốn thêm Popup nhé
By Freelancerviet

https://wordpress.org/plugins/pop-up-element-for-flatsome-theme/
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/378835042817393/