#WPVN_Share # Tặng các bạn file Theo dõi Website Uptime 24/7 miễn phí với Google Sheet, có thông báo qua nhiều Email 👇 https://cop.vn/theodoiweb P/s: Phù hợp cho các bạn có 1 web, 10 web hay hàng trăm web 😄

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN_Share

Tặng các bạn file Theo dõi Website Uptime 24/7 miễn phí với Google Sheet, có thông báo qua nhiều Email :point_down:

P/s: Phù hợp cho các bạn có 1 web, 10 web hay hàng trăm web :smile:
Nguồn: Redirecting...