#WPVN Help Trong theme jnews. Nếu mình muốn chỉnh sửa lại có nút share thì vào file nào ạ ? Vì em muốn thử chỉnh sửa thêm nút share zalo nhưng ko biết vào file nào. Còn chỉnh sửa trong công cụ của jnews thì nó ko có cho thêm nút share zalo.

#WPVN Help Trong theme jnews. Nếu mình muốn chỉnh sửa lại có nút share thì vào file nào ạ ? Vì em muốn thử chỉnh sửa thêm nút share zalo nhưng ko biết vào file nào. Còn chỉnh sửa trong công cụ của jnews thì nó ko có cho thêm nút share zalo.
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN Help
Trong theme jnews. Nếu mình muốn chỉnh sửa lại có nút share thì vào file nào ạ ? Vì em muốn thử chỉnh sửa thêm nút share zalo nhưng ko biết vào file nào. Còn chỉnh sửa trong công cụ của jnews thì nó ko có cho thêm nút share zalo.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/682546515779576/