#WPVN Help google không index favicon của website giờ làm sao ạ ? Chờ cả tuần rồi mà tìm trên google chỉ có tên website mà ko có favicon

#WPVN Help google không index favicon của website giờ làm sao ạ ? Chờ cả tuần rồi mà tìm trên google chỉ có tên website mà ko có favicon
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN Help
google không index favicon của website giờ làm sao ạ ? Chờ cả tuần rồi mà tìm trên google chỉ có tên website mà ko có favicon
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/673175626716665/