#WPVN-HELP Có cách nào để export đơn hàng trong wordpress trực tiếp qua google sheet online không mọi người? Em search chỉ thấy export ra file csv hoặc excel down về thôi ạ

#WPVN-HELP Có cách nào để export đơn hàng trong wordpress trực tiếp qua google sheet online không mọi người? Em search chỉ thấy export ra file csv hoặc excel down về thôi ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPVN-HELP

Có cách nào để export đơn hàng trong wordpress trực tiếp qua google sheet online không mọi người?

Em search chỉ thấy export ra file csv hoặc excel down về thôi ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/556456388388590/