#wpvn help Các bác cho hỏi sau khi cài xong cổng thanh toán Paypal trên web của mình. Vậy có cách nào để test nó có hoạt động ok không à??

#wpvn help Các bác cho hỏi sau khi cài xong cổng thanh toán Paypal trên web của mình. Vậy có cách nào để test nó có hoạt động ok không à??
0

Câu hỏi từ Group FB:
#wpvn help
Các bác cho hỏi sau khi cài xong cổng thanh toán Paypal trên web của mình. Vậy có cách nào để test nó có hoạt động ok không à??
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/598714934162735/