#WPHELP link website em bị facebook vô hiệu hóa , đã kháng nghị nhưng không ăn thua, có cach nào không mọi người ới

Câu hỏi từ Group FB:
#WPHELP link website em bị facebook vô hiệu hóa , đã kháng nghị nhưng không ăn thua, có cach nào không mọi người ới
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/847295222638037/