#WPHelp Dạ anh/chị cho em hỏi là mình có cách nào change url /wp-admin/... thành /custom-abc/... không ạ. Thanks anh/chị

#WPHelp Dạ anh/chị cho em hỏi là mình có cách nào change url /wp-admin/... thành /custom-abc/... không ạ. Thanks anh/chị
0

Câu hỏi từ Group FB:
#WPHelp
Dạ anh/chị cho em hỏi là mình có cách nào change url /wp-admin/… thành /custom-abc/… không ạ.
Thanks anh/chị
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/805334416834118/