#WP_EXtra Ôi, lâu lắm mới được lên sóng toàn thế giới 😉 Cám ơn ý kiến đóng góp của chủ kênh 😘 https://www.youtube.com/watch?v=VG906Sm4Crg https://wordpress.org/plugins/wp-extra/

Câu hỏi từ Group FB:
#WP_EXtra
Ôi, lâu lắm mới được lên sóng toàn thế giới :wink:
Cám ơn ý kiến đóng góp của chủ kênh :kissing_heart:

Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | #WP_EXtra