Wp rocket + Redis cache vps . lag vậy mấy bác e mới thử kết hợp mà load khó đỡ

Wp rocket + Redis cache vps . lag vậy mấy bác e mới thử kết hợp mà load khó đỡ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Wp rocket + Redis cache vps . lag vậy mấy bác e mới thử kết hợp mà load khó đỡ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/539696496731246/