Wordpress dính mailware thể hiện toàn tiếng nhật. Đã xóa tất cả file chừa wp content và config, bác nào nhận fix kg?

Câu hỏi từ Group FB:
Wordpress dính mailware thể hiện toàn tiếng nhật. Đã xóa tất cả file chừa wp content và config, bác nào nhận fix kg?
Nguồn: Redirecting...