Wordpress có plugin nào như web này

Câu hỏi:
Hi bro,
Wordpress có plugin nào như web này https://www.bestproductsreviews.com/laptop, hay theme nào như vậy ko?
đang cần làm web affiliate amazon ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Hi bro,