wordpress có phần bình luận có chèn đc cả video và hình ảnh + phản hồi lại như trên shopee k ace nhỉ ??? cảm ơn cả nhà đã đọc !

wordpress có phần bình luận có chèn đc cả video và hình ảnh + phản hồi lại như trên shopee k ace nhỉ ??? cảm ơn cả nhà đã đọc !
0

Câu hỏi từ Group FB:
wordpress có phần bình luận có chèn đc cả video và hình ảnh + phản hồi lại như trên shopee k ace nhỉ ???
cảm ơn cả nhà đã đọc !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/713686915998869/