Woostify – Theme WooCommerce miễn phí cực nhẹ, tối ưu chuyển đổi

Woostify là một theme WordPress do team BoostifyThemes phát triển. Nhẹ, đa dụng, tối ưu chuyển đổi là điểm mạnh của theme này. Đặc biệt còn có phiên bản miễn phí bên cạnh bản trả phí (PRO).

Woostify Pro Addon

Để khai thác hết sức mạnh của theme, bạn nên sử dụng bản PRO với rất nhiều tính năng hỗ trợ bán hàng mạnh mẽ.

 1. Elementor Addons
 2. WooBuilder
 3. Sale Notification
 4. Header & Footer Builder
 5. Sticky Add to cart button
 6. Mega Menu
 7. Buy Now Button
 8. Variation Swatches
 9. Quick View
 10. Advanced Shop Widgets
 11. Elementor template library
 12. Sticky Header
 13. Size Guide
 14. Ajax Product Search
 15. Multiple Headers
 16. Countdown Urgency
 17. Smart Product Filter

Bài đánh giá chi tiết: Woostify - Theme WooCommerce miễn phí cực nhẹ, tối ưu chuyển đổi - Hung Woo

2 Likes