Woocommerce nhiều sản phẩm có giật lag không?

Woocommerce nhiều sản phẩm có giật lag không?
0

Bác nào đã và đang dùng woocommerce và có nhiều sản phẩm cho mình xin ít thông tin với. Số lượng lớn có ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng không?

Tất nhiên là CÓ bạn nhé