Website của mình bị lỗi không cài được plugin với theme có bạn nào biết cách khắc phục không,giúp mình với WordPress

Website của mình bị lỗi không cài được plugin với theme có bạn nào biết cách khắc phục không,giúp mình với WordPress
0

Câu hỏi từ Group FB:
Website của mình bị lỗi không cài được plugin với theme có bạn nào biết cách khắc phục không,giúp mình với
WordPress
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/761470964553797/