Website bị báo nhiễm virus TROJAN.SCRIPT.GENERIC

Giúp mình với, Website https://bidatop.com của khách mình bị báo nhiễm virus

TROJAN.SCRIPT.GENERIC.​

Làm cách nào để mình fix ah, đây là web thương hiệu cho CLB Bida, để vậy khách hàng giết mình mất :frowning: ! [image](

Bạn update lại core WP, theme, plugin phiên bản mới nhất nhé