Web mình sau khi cài plugin chat mess face. Thì không thể truy cập trên đt. Xóa plugin, Xóa cache các kiểu mà vẫn không được. Cao nhân nào biết cách khắc phục không nhỉ :(

Web mình sau khi cài plugin chat mess face. Thì không thể truy cập trên đt. Xóa plugin, Xóa cache các kiểu mà vẫn không được. Cao nhân nào biết cách khắc phục không nhỉ :(
0

Câu hỏi từ Group FB:
Web mình sau khi cài plugin chat mess face. Thì không thể truy cập trên đt. Xóa plugin, Xóa cache các kiểu mà vẫn không được. Cao nhân nào biết cách khắc phục không nhỉ :frowning:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/591079008259661/