Web mình đăng ký "Thông Báo Bộ Công Thương" họ báo về cần fix những thứ trong file này. Thay vì "Thông Báo Bộ Công Thương" mình muốn "Đăng ký với Bộ Công Thương" luôn để sau này mở cung cấp một số dịch vụ. Bác nào rành về cái này không nhỉ!!

Web mình đăng ký "Thông Báo Bộ Công Thương" họ báo về cần fix những thứ trong file này. Thay vì "Thông Báo Bộ Công Thương" mình muốn "Đăng ký với Bộ Công Thương" luôn để sau này mở cung cấp một số dịch vụ. Bác nào rành về cái này không nhỉ!!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Web mình đăng ký “Thông Báo Bộ Công Thương” họ báo về cần fix những thứ trong file này.
Thay vì “Thông Báo Bộ Công Thương” mình muốn “Đăng ký với Bộ Công Thương” luôn để sau này mở cung cấp một số dịch vụ.
Bác nào rành về cái này không nhỉ!!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/789534325080794/