web em dùng yoast seo Em chuyển hướng 301 mà nó không nhận nó thành link 404 Bác nào biết chỉ em vs ah

web em dùng yoast seo Em chuyển hướng 301 mà nó không nhận nó thành link 404 Bác nào biết chỉ em vs ah
0

Câu hỏi từ Group FB:
web em dùng yoast seo

Em chuyển hướng 301 mà nó không nhận nó thành link 404

Bác nào biết chỉ em vs ah
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/539148340119395/