Web e cứ load trang chủ thì nó download 1 file gì đó xuống không biết sửa ntn. Mn chỉ giúp e được không?

Web e cứ load trang chủ thì nó download 1 file gì đó xuống không biết sửa ntn. Mn chỉ giúp e được không?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Web e cứ load trang chủ thì nó download 1 file gì đó xuống không biết sửa ntn. Mn chỉ giúp e được không?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/687277361973158/