Việc cần làm của bạn ngay lúc này là Backup 1 bản mới nhất và Update WP 5.5 kẻo không kịp đấy. Ad đang dính vài web 😟 [https://wordpress.org/support/topic/5-4-2-attacked/](https://wordpress.org/support/topic/5-4-2-attacked/)

Câu hỏi từ Group FB:
Việc cần làm của bạn ngay lúc này là Backup 1 bản mới nhất và Update WP 5.5 kẻo không kịp đấy.

Ad đang dính vài web :worried:

https://wordpress.org/support/topic/5-4-2-attacked/
Nguồn: Redirecting...