Up ảnh lên WP thì mọi người thường dùng plugin nào để nén ảnh vậy? Mình xin tham khảo với

Câu hỏi từ Group FB:
Up ảnh lên WP thì mọi người thường dùng plugin nào để nén ảnh vậy? Mình xin tham khảo với
Nguồn: Redirecting...