Universal time của Wordpress không trùng với Universal time của Sever

Universal time của Wordpress không trùng với Universal time của Sever
0

Tình em là em đang làm 1 site Woo, sử dụng Digital Ocean để cài đặt thông qua VPSSIM, và sử dụng theme Flatsome
Mỗi khi em xuất Product qua site Woo thì báo “Schedule”, chứ k phải là “Published” như mong đợi.

Em có tìm hiểu là phải vào thay đổi Timezone của Sever và Php sao cho trùng khớp với timzone của Wordpress

Nhưng khi em thay đổi, đủ mọi cách, xem đủ mọi hướng dẫn cũng k thể nào như mong ý được
Và Universal time của Wordpress không trùng với Universal time của Sever nữa (như ảnh)

Xem php config date.timezone có phải Asia/Ho_Chi_Minh không

Đây phải k ạ. Em vào Lunix ở vps đánh lệnh
vi /etc/php.ini
rồi e tìm /date ở php
ra như ảnh ạ


Kiểm tra lại Timezone trong wordpress setting bác để UTC +7 chưa.

E setting hết lại rồi, mà Export vẫn báo Schedule ạ @@
Kb cái Universal time trong sever lại lệch với Universal time của Wordpress có bị ảnh hưởng gì k ạ

Helppppp please!!!
mình có cần đập đi xây lại k ạ @@!, em bí quá r

Mình research thì đa số các vấn đề liên quan đến wordpress time đa số đều trong 5 trường hợp sau:

  1. Time của linux
  2. Timezone cấu hình trong worpress general setting page
  3. Timezone được cấu hình trong php.ini
  4. Do plugin hoặc đâu đó trong theme có đoạn date_default_timezone_set cấu hình lại php timezone khi runtime
  5. Cấu hình date.timezone bị ghi đè thông qua web server như nginx hay apache

Bạn cứ thử debug hết 5 trường hợp trên xem như thế nào . good luck :smiley:

E đã edit mọi thứ có thể liên quan tới timezone,

Giờ em đẩy qua product thì nó báo sát giờ với giờ VN, nhưng vẫn báo là Scheduled, mặc dù đợi qua mốc thời gian Scheduled thì vẫn báo Scheduled

E phải giảm 1 phút thì mới Published lại đc

ngay cả tắt hết cả plugin test thì vẫn bị ạ @@
image