ưng slide này vãi. ai có biết plugin slide dạng này ko ạ. [http://noithattanthoidai.com/](http://noithattanthoidai.com/)

ưng slide này vãi. ai có biết plugin slide dạng này ko ạ. [http://noithattanthoidai.com/](http://noithattanthoidai.com/)
0

Câu hỏi từ Group FB:
ưng slide này vãi. ai có biết plugin slide dạng này ko ạ.
http://noithattanthoidai.com/
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/557815634919332/