Tùy chỉnh Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme

Mọi người cho e hỏi xíu trên theme Porto muốn chỉnh sửa phần slide thì vào phần nào vậy à, và muốn thay đổi kiểu hiển thị của slide như này thì làm sao à.


Chịu khó xem document của theme trước đi bạn ơi. Mỗi theme đều có document hướng dẫn.