Tư vấn dùng hostinger với gói WordPress

Câu hỏi:
Ai xài hostinger với gói Wordpress chưa , cho xin ý kiến về tốc độ truy cập vn với chất lượng dịch vụ ạ ?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Ai xài hostinger với gói Wordpress chưa , cho xin ý kiến về tốc độ truy cập vn với chất lượng dịch vụ ạ