Tự động thêm thẻ p trong shortcode cho flatsome

Bạn chèn 1 đoạn shortcode trong code để lấy dữ liệu từ ux block nhưng khi xuất ra thì nó không xuống dòng.

Và giải pháp là:


//echo do_shortcode ('[block id="single-portfolio-content"]');
$content_p = do_shortcode ('[block id="single-portfolio-content"]');
echo wpautop( $content_p );