Trong Woo cài giá theo đơn vị ở chỗ nào mọi người nhỉ. Bình thường sẽ là "giá bán" với "giá khuyến mãi" Giờ mình muốn giá là giá theo 1 "cái" và giá theo 1 "thùng"

Câu hỏi từ Group FB:
Trong Woo cài giá theo đơn vị ở chỗ nào mọi người nhỉ. Bình thường sẽ là “giá bán” với “giá khuyến mãi”
Giờ mình muốn giá là giá theo 1 “cái” và giá theo 1 “thùng”
Nguồn: Redirecting...