trong phần sản phẩm chỉ có miêu tả dài, miêu tả ngăn. e muốn nhập nhiều thôn tin hơn thì làm sao a. cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
trong phần sản phẩm chỉ có miêu tả dài, miêu tả ngăn. e muốn nhập nhiều thôn tin hơn thì làm sao a. cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/941569583210600/