Trong nhóm có anh chị nào sử dụng plugin "Advanced Custom Fields PRO" cho em hỏi. em tạo fields rồi soạn trong post rồi ra ngoài lại không xuất hiện ở giao diện. có phải thêm code gì không ạ. Cám ơn ạ

Trong nhóm có anh chị nào sử dụng plugin "Advanced Custom Fields PRO" cho em hỏi. em tạo fields rồi soạn trong post rồi ra ngoài lại không xuất hiện ở giao diện. có phải thêm code gì không ạ. Cám ơn ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Trong nhóm có anh chị nào sử dụng plugin “Advanced Custom Fields PRO” cho em hỏi.

em tạo fields rồi soạn trong post rồi ra ngoài lại không xuất hiện ở giao diện. có phải thêm code gì không ạ.

Cám ơn ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/598632980837597/