Trong nhóm có ai nhận Sửa : Product Gallery - Add to cart - Store Không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Trong nhóm có ai nhận Sửa : Product Gallery - Add to cart - Store

Không ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/778083766225850/