Trong group mình có bạn nào dùng LiteSpeed Cache không nhỉ? Cho mình xem tốc độ web với. Đang tính bất lazy load nhưng lo google không index ảnh được.

Trong group mình có bạn nào dùng LiteSpeed Cache không nhỉ? Cho mình xem tốc độ web với. Đang tính bất lazy load nhưng lo google không index ảnh được.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Trong group mình có bạn nào dùng LiteSpeed Cache không nhỉ? Cho mình xem tốc độ web với. Đang tính bất lazy load nhưng lo google không index ảnh được.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/747917722575788/