Trong group mình có ai đang dùng Amazon S3 để lưu video chống download ko? Nếu có cho xin review về giá với chất lượng với nha. Sẵn tiện cho mình ngoài Amazon S3 thì nên dùng dịch vụ gì để lưu trữ và phát video chống download? Cảm ơn mọi người nhé!!!!

Trong group mình có ai đang dùng Amazon S3 để lưu video chống download ko? Nếu có cho xin review về giá với chất lượng với nha. Sẵn tiện cho mình ngoài Amazon S3 thì nên dùng dịch vụ gì để lưu trữ và phát video chống download? Cảm ơn mọi người nhé!!!!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Trong group mình có ai đang dùng Amazon S3 để lưu video chống download ko? Nếu có cho xin review về giá với chất lượng với nha. Sẵn tiện cho mình ngoài Amazon S3 thì nên dùng dịch vụ gì để lưu trữ và phát video chống download? Cảm ơn mọi người nhé!!!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/627828994584662/