Trong đây có bác nào set up klaviyo cứu đơn(abandoned cart reminder) cho woocommerce rồ cho em hỏi xíu cái em set up như tài liệu trên web của klavio rồi mà không được ạ.

Trong đây có bác nào set up klaviyo cứu đơn(abandoned cart reminder) cho woocommerce rồ cho em hỏi xíu cái em set up như tài liệu trên web của klavio rồi mà không được ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Trong đây có bác nào set up klaviyo cứu đơn(abandoned cart reminder) cho woocommerce rồ cho em hỏi xíu cái em set up như tài liệu trên web của klavio rồi mà không được ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/687182028649358/