Tip hay cho Woocommerce & Flatsome

Tip hay cho Woocommerce & Flatsome
0

Trong bài chia sẻ lần này mình sẽ chia sẻ các tip và code mình lụm lặt, tìm hiểu được trong quá trình làm website Woocommerce & Flatsome

Căn đều giá sản phẩm | Nguồn: qnet88.com

/*Co dinh khoang cach ten sp*/
p.name.product-title a {
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
display: -webkit-box;
-webkit-box-orient: vertical;
-webkit-line-clamp: 2;
height: 40px; /*tùy theo bạn muốn hiển thị bao nhiêu hàng, như ở đây là 2 hàng tiêu đề như hình*/
}
1 Like