[TIP #5] - CHUỖI BÀI HƯỚNG DẪN LINUX TRÊN VPS

[TIP #5] - CHUỖI BÀI HƯỚNG DẪN LINUX TRÊN VPS
0

Kiểm tra băng thông Server

Theo dõi băng thông (bandwidth) và tần số (packet rate) của card mạng bằng lệnh:

$ vnstat -l -i eth0
  • Thay eth0 bằng card mạng muốn theo dõi (trong hình là card wlp4s0).

  • Lệnh sẽ update kết quả real time

  • Khi ta bấm Ctrl + C, lệnh sẽ ngừng và hiện ra thống kê trong khoảng thời gian đã chạy.
    image