Theo dõi Website Uptime 24/7 miễn phí với Google Sheet

Thông thường, bạn có thể sử dụng các dịch vụ miễn phí như UptimeRobot, PingThat, tuy nhiên bạn sẽ bị giới hạn số lượng website, thời gian check, thường xuyên nhận được thông báo nâng cấp.

Với công cụ này thì khác, bạn có thể theo dõi **không giới hạn số lượng website, không giới hạn thời gian check, tuỳ chỉnh nhiều email nhận thông báo

Bước 1: Truy cập Google Trang tính: Đăng nhập tạo 1 bản sao

Bước 2: Nhập thông tin cột 1 (Tên website) và cột 2 (Email thông báo, nếu thông báo qua nhiều email có thể phân cách nhau bằng dấu phẩy “,” )

Bước 3: Truy cập Sheet bản sao vừa tạo, vào Menu Tiện ích mở rộng → App Script rồi cấp quyền cho File Sheet này có thể đọc dữ liệu Sheet, gửi Email …

Bước 4: Có thể tuỳ chỉnh khung giờ thông báo trong hệ thống tại Menu Tiện ích mở rộng → App Script → Kích Hoạt → Chỉnh sửa trình kích hoạt

Để ngày, giờ thông báo chuẩn theo múi giờ Việt Nam, bạn hãy vào menu File , Spreadsheet settings… rồi chỉnhTime zone về GMT+7, Save settings…

Hãy Share nếu thấy thông tin hay và bổ ích

1 Like

Có vẻ như script này hoạt động khung đúng lắm ạ