Theme nào dạng blog chia sẻ mà SEO tốt, nhẹ và bắt mắt vậy các bác

Câu hỏi:
Hỏi ạ!
Theme nào dạng blog chia sẻ mà SEO tốt, nhẹ và bắt mắt vậy các bác
Nguồn: Redirecting...