Thêm tự cập nhật năm hiện tại trong bố cục Beaver Themer Footer

Chúng ta đang ở trong năm mới, nhưng người ta vẫn có thể tìm thấy rất nhiều trang web hiển thị năm trước ở khu vực chân trang bên cạnh văn bản từ chối trách nhiệm bản quyền. Nếu bạn đang tạo mẫu bố cục chân trang bằng addon Beaver Themer, thì bạn có thể dễ dàng chuyển từ văn bản năm thủ công sang tự cập nhật năm hiện tại bằng cách sử dụng mã ngắn nhanh.

Mã ngắn để xuất ra năm hiện tại trong Themer

  1. Mở bố cục Chân trang (Themer Template) trong chế độ Beaver Builder.
  2. Thay thế văn bản năm bằng mã ngắn sau.
[wpbb site:year]
  1. Khi xuất bản, nó sẽ tự động xuất ra số năm trong bố cục.