Thêm phương thức thanh toán đặt cọc trước

Hiện tại mình cần thêm phương thức thanh toán đặt cọc, tức là sau khi khách đặt hàng, chuyển qua phần thanh toán sẽ có thêm tùy chọn đặt cọc - cùng nhóm với các phương thức khác (chuyển khoản, trả tiền mặt)

Không biết có plugin gì để hỗ trợ không. Mong mọi người sẽ giúp đỡ
Mình xin cảm ơn!

*Đặt cọc: đặt hàng trước nhưng với giá trị …% so với tổng giá trị của hóa đơn

WooCommerce Deposits Plugin nha bạn! ~~

cái này dùng để đặt cọc sản phẩm tùy thích thôi á bác, mình đang tìm plugin khi chọn hết hàng mua, tới lúc thanh toán sẽ có thêm tùy chọn đặt cọc, chọn nút đó khách hàng sẽ nhận số tiền đặc cọc …% so với tổng giá trị đơn hàng