Thêm logo cho website nhưng nó không hiện lên là bị lỗi gì ạ.anh em trong nhóm giúp với

Thêm logo cho website nhưng nó không hiện lên là bị lỗi gì ạ.anh em trong nhóm giúp với
0

Câu hỏi từ Group FB:
Thêm logo cho website nhưng nó không hiện lên là bị lỗi gì ạ.anh em trong nhóm giúp với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/756498385051055/