Thêm Ken Burns Effect vào Slider Theme Flatsome

Bước 1: Đặt tên class cho Slider là exslider (Mục đích chỉ ảnh hưởng đối với Slider này)

Bước 2: Chèn css sau vào theme

.exslider .flickity-slider .is-selected .bg {
 width: 100%;
 animation: move 20s ease;
 /* Add infinite to loop. */
 -ms-animation: move 20s ease;
 -webkit-animation: move 20s ease;
 -0-animation: move 20s ease;
 -moz-animation: move 20s ease;
 position: absolute;
}
@-webkit-keyframes move {
 0% {
  -webkit-transform-origin: bottom left;
  -moz-transform-origin: bottom left;
  -ms-transform-origin: bottom left;
  -o-transform-origin: bottom left;
  transform-origin: bottom left;
  transform: scale(1.0);
  -ms-transform: scale(1.0);
  /* IE 9 */
  -webkit-transform: scale(1.0);
  /* Safari and Chrome */
  -o-transform: scale(1.0);
  /* Opera */
  -moz-transform: scale(1.0);
  /* Firefox */
 }
 100% {
  transform: scale(1.2);
  -ms-transform: scale(1.2);
  /* IE 9 */
  -webkit-transform: scale(1.2);
  /* Safari and Chrome */
  -o-transform: scale(1.2);
  /* Opera */
  -moz-transform: scale(1.2);
  /* Firefox */
 }
}
.exslider .flickity-page-dots .dot {
	transform: rotate(45deg);
}

Và đây là kết quả:

Hãy tham gia Group Facebook & Group Chat Zalo để học thêm nhiều kiến thức thật bổ ích các bạn nhé :smile:

Ủng hộ BQT nếu thấy thông tin hay & bổ ích :smiling_face_with_three_hearts:

1 Like