Thêm Dashicon vào Thanh menu chính / phụ của Genesis

Là một người không rành về kỹ thuật, rất khó để thêm biểu tượng vào Menu WordPress. Bạn cần thêm css duy nhất cho mọi mục menu và quá trình này rất tốn thời gian. Vì lý do này, tôi đã tạo một plugin và bạn có thể thêm Dashicon vào các mục menu chính / phụ của Genesis chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Lúc đầu, bạn sẽ cài đặt WordPress Menu Icon Plugin và kích hoạt plugin. Tiếp theo, bạn sẽ chuyển đến trang menu của mình (Appearance-> Menus). Thêm từng mục menu một.

Bây giờ sử dụng tất cả các mục trong menu và bạn sẽ nhận được một số tính năng bổ sung. Chọn Dashicon từ danh sách thả xuống “Biểu tượng” và thiết lập vị trí của chúng từ danh sách thả xuống “Vị trí biểu tượng”. Bạn sẽ thực hiện quá trình này cho mọi mục trong menu. Cuối cùng, bạn sẽ lưu menu. Bây giờ hãy làm mới trang chủ của bạn và bạn sẽ nhận được biểu tượng cho các mục menu của mình.